Interpelacje radnego Romana Głyzewskiego dot. realizacji inwestycji przy ul. Promykowej w ramach projektu "Podniesienia zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów"

Interpelacja radnego Łukasza Piosika dot. ul. Obrońców Warszawy oraz Placu Kościuszki (m.in. ustawienia barierki i dodatkowego przejścia dla pieszych ul. Mokra - ul. Obrońców Warszawy - ul. Ostra)

Interpelacja radnego Łukasza Piosika dot. miejsc parkingowych i zmiany ruchu w strefie zamieszkania w obrębie Starego Miasta

Interpelacja radnego Łukasza Piosika dot. poprawienia dostępności  osobom niepełnosprawnym do budynku ZCAS

Pismo skierowane do zarządcy drogi w sprawie ustawienia barierki odgradzającej pieszych od jezdni przy ul. Obrońców Warszawy oraz możliwości utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych ul. Mokra - ul. Obrońców Warszawy-ul. Ostra  

Odpowiedź zarządcy drogi na interpelację dot. ustawienia barierki ogradzającej przy ul. Obrońców Warszawy i wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych

Odpowiedzi udzielone na interpelacje zgłoszone przez radnych

Odpowiedź Komisji do rozpatrywania spraw z zakresu zarządzenia ruchem na drogach powiatowych i gminnych na interpelację radnego Łukasza Piosika (ul. Obr. Warszawy)