Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

Karta usług nr GNiE-GN.02

 

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2. WYMAGANE DOKUMENTY


1. Wniosek /odręczny/.                                                               
2. Dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody w roku poprzedzającym rok, za który ma   być wnoszona opłata.

3. OPŁATY
     Brak

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
    Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
    al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
    pok. nr 13, parter.

5. OSOBY DO KONTAKTU
    Eugenia Wrzeszcz, Elżbieta Michałek                               
    tel. 67 263 26 40 wew. 23, pokój nr 12
    e-mail: e.wrzeszcz@zlotow.pl, e.michalek@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
    Zgodnie z art. 35 k.p.a. sprawy są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki ( do 30 dni).

7. TRYB ODWOŁAWCZY
    Nie przysługuje

8. INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Termin złożenia wniosku upływa z dniem 31 grudnia roku, którego wniosek dotyczy pod warunkiem, że wpłata 50 % wartości opłaty zostanie wniesiona do 31 marca tego roku. Jeżeli użytkownik wieczysty, który ubiega się o udzielenie bonifikaty, dokona w terminie do 31 marca wpłaty kwoty równej 50 % opłaty rocznej, to w sytuacji gdy jego wniosek nie zostanie rozpoznany pozytywnie, zobowiązany będzie do uzupełnienia brakującej kwoty opłaty wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 1 kwietnia do dnia zapłaty.

Informacja

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem  danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal e-mail: bhp@onet.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia i realizacji wniosku . Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Wnioskodawca posiada  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych.
7. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest warunkiem realizacji celów - wynika z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.


9. WZORY WNIOSKÓW
Brak

 

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2019-02-15 14:56:43
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2019-02-15 14:57:29
Ostatnia zmiana:2020-04-06 11:22:09
Ilość wyświetleń:734

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij