Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi gminnej - ul. M. Kopernika i St. Moniuszki w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów mająca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi gminnej - ulicy M. Kopernika i St. Moniuszki w Złotowie

CPV:
45.23.31.40-2; 45.23.32.52-0; 45.23.32.22.-1

Tryb zamówienia:
przetarg nieogranicozny

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki: a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje, b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności: konstrukcyjno - budowlanej. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego. c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Termin realizacji:
31.10.2008 rok

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77- 400 Złotów, pok. nr 13 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2008-05-12 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-05-12 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77- 400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
38.000,00 zł

Uwagi:
Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zatwierdzona SIWZ (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA_Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi - ul. Kopernika i Moniuszki_04_2008 (275kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis techniczny - wykonanie robót Kopernika (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan sytuacyjny_ul. Kopernika (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania terenu_ul. Kopernika (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje konstrukcyjne_ul. Kopernika (115.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje normalne_ul. Kopernika (90.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje poprzeczne_ul. Kopernika (105.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój podłużny_ul. Kopernika (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegóły konstrukcyjne_ul. Kopernika (157.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót_ul. Kopernika (670.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny_ul.Moniuszki (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan sytuacyjny_ul. Moniuszki1 (965.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan sytuacyjny_ul. Moniuszki2 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan sytuacyjny_ul. Moniuszki (957.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje normalne_ul. Moniuszki1 (127.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje normalne_ul. Moniuszki2 (113.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje normalne_ul. Moniuszki (101.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje poprzeczne_ul. Moniuszki1 (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje poprzeczne_ul. Moniuszki2 (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje poprzeczne_ul. Moniuszki (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój podłużny_ul. Moniuszki1 (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój podłużny_ul. Moniuszki2 (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój podłużny_ul. Moniuszki (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna wykonania i odbióru robót budowlanych_ul. Moniuszki (668.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar i kosztorys ofertowy_ul. Moniuszki (44.8kB) Zapisz dokument  
Przedmiar i kosztorys ofertowy_ul. Kopernika (40.4kB) Zapisz dokument  
Zał. 6 Wzór umowy_341_8_08 (117.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-04-18 15:09:12
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-04-18 15:19:40
Ostatnia zmiana:2008-06-02 08:42:47
Ilość wyświetleń:2823

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij