Przewodniczący: Krzysztof Kulasek
Zastępca Przewodniczącego: Mariola Wegner
Członkowie: Aldona Chamarczuk, Janusz Justyna, Krzysztof Żelichowski