Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych - ulice: B. Chrobrego i Stary Rynek w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów mająca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Przebudowa dróg gminnych - ulice: B. Chrobrego i Stary Rynek w Złotowie

CPV:
45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0,45.23.32.22-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki: a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje, b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności: drogowej. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego. c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Termin realizacji:
30.09.2008

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski, al. Piasta 1, 77 - 400 Zlotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-04-03 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-04-03 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski, al. Piasta 1, 77 - 400 Zlotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
16.000,00 zł

Uwagi:
Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja roboty drogowe - Chrobrego i Stary Rynek (290.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zatwierdzona SIWZ (304.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przemiar robót_ul. Chrobrego i Stary Rynek (142.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabele elementów rozliczeniowych_ul. Chrobrego i Starego Rynku (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania przestrzennego (324.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
MAPA_EWIDENCYJNA (98.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje konstrukcyjne1 (166.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje konstrukcyjne2 (167kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje kontrsukcyjne3 (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Profil podłużny (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje poprzeczne (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU (533.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZNAKI_DROGOWE-A4_50 (125.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.00.00.00 Warunki ogólne (293.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.01.01.00 Odtworzenie trasy (144.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.02.01.01.12 Wykonanie wykopów w gruntach (146.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.03.02.01.72 Regulacja pionowa włazów kanałowych (123.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie emulsja warstw konstruk (142.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.04.04.02.12 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mec (193.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.04.08.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) (236.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.05.03.05.15 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (ścieralna ścieralna) (236kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.05.03.23.12 Nawierzchnia z kostki betonowej (153.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.08.01.01.11 Ustawienie krawężników betonowych (163.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.08.03.01.11 Ustawienieobrzeży betonowych (157.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.08.05.01Ścieki pref. z elem. betonowych (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania oferenta_01_04_08 (270.2kB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o wyborze oferty (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-03-13 13:35:37
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-03-13 13:49:49
Ostatnia zmiana:2008-05-15 12:18:50
Ilość wyświetleń:3013

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij