Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na renowację istniejącego stadionu i budowę boisk tymczasowych przy ulicy Wioślarskiej w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów mająca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Renowacja istniejącego stadionu i budowa boisk tymczasowych przy ulicy Wioślarskiej w Zlotowie

CPV:
45.21.22.90-5; 45.21.22.21-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności: konstrukcyjno - budowlanej.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
31.10.2008

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów
Sekretariat pokój nr 13.


Oferty można składać do:
2008-03-26 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-03-26 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów
Suterena pokój nr 02.


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
25.000,00 zł

Uwagi:
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieściapięćtysięcy 00/100 złotych).
2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA_Renowacja istniejascewgo stadionu i budowa boisk tymczasowych_03_2008 (291.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy_341_5 (116.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela elementów scalonych (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Stadion Miejski projekt zagospodarowania terenu (240.9kB) Zapisz dokument  
Profil nawierzchni tartanowej (105.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Profil nawierzchni trawiastej (169.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Profil przyłącza do studni chłonnej (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plansza instalacji nawadniania (97.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zatwierdzona SIWZ (317.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Stadion Miejski projekt zagospodarowania terenu_dwg (46.4kB) Zapisz dokument  
Stadion Miejski projekt zagospodarowania terenu_dwg2 (62.3kB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (279.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania oferenta (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Poprawiony kosztorys ofertowy (113.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytanie oferenta_28_03_08 (411.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania oferentów_31_03_08 (461.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja treści specyfikacji_02_04_2008 (772kB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o wyborze oferty (82.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-03-06 12:31:58
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-03-06 12:42:52
Ostatnia zmiana:2008-05-08 14:47:17
Ilość wyświetleń:3209

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij