Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w m. Złotów - ulice: Piaskowa, Głębinowa i Jodłowa

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów mająca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Przebudowa dróg gminnych w m. Złotów - ulice: Piaskowa, Głebinowa i Jodłowa

CPV:
45233240-3; 45233252-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej zakresem i rodzajem robót o wartości podobnej jak przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane o specjalności drogowej, z załączeniem kserokopii uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ i przedłożyć odpowiednie dokumenty,
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
30/06/2008

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, sekretariat pok. 13

Oferty można składać do:
2008-02-18 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-02-18 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, suterena pok. 02

Kryteria wyboru:
Cena

Wadium:
20.000,00 zł

Uwagi:
Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA - roboty drogowe - ul. Głębinowa_Piaskowa_Jodłowa- 01_2008 r (220kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót_Kosztorys ofertowy_Głebinowa_Piaskowa_Jodłowa (30.4kB) Zapisz dokument  
Plan sytuacyjny_Arkusz1 (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan sytuacyjny_wydruk_oznakowanie na czas budowyArkusz1 (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój podłużny - Arkusz 2_1 (318.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój podłużny - Arkusz2_2 (147.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój podłużny - Arkusz 2_3 (152.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje poprzeczne - Arkusz 3_1 (326.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Prezekroje poprzeczne - Arkusz 3_1A (294.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje poprzeczne - Arkusz 3_2 (192kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje poprzeczne - Arkusz 3_3 (196.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje normalne - Arkusz 4_1 (153.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje normalne - Arkusz 4_2 (87.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje normalne - Arkusz 4_3 (99.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegóły konstrukcyjne-Arkusz5 (188kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzory ustawienia znaków (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (673.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis techniczny - oznakowanie stałe (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis techniczny - wykonanie robót (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis techniczny - wykonanie robót_W (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja SIWZ (265.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na pytanie oferenta (970.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-01-28 15:24:30
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-01-28 15:38:05
Ostatnia zmiana:2008-03-18 09:06:48
Ilość wyświetleń:2799

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij