Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w m. Złotów - ulice: Ciesielska i część Rzemieślniczej

Zamawiający:
Gmina miasto Złotów mająca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Przebudowa dróg gminnych w m. Złotów - ulice: Ciesielska i część Rzemiślniczej

CPV:
45233140-2; 45233252-0; 45232410-9; 45232440-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieogranicozny

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej zakresem i rodzajem robót o wartości podobnej jak przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane o specjalności drogowej, z załączeniem kserokopii uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ i przedłożyć odpowiednie dokumenty,
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
30/06/2008

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, sekretariat pok. 13

Oferty można składać do:
2008-02-18 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-02-18 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, suterena pok. 02

Kryteria wyboru:
Cena

Wadium:
5.000,00 zł

Uwagi:
Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA - roboty drogowe osiedle Chojnicka - ul. Ciesielska i Rzemieślnicza - 01_2008 r.doc (223kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy (116.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ciesielska_Tabela elementów rozliczeniowych (186.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Reemieślnicza_Tabela elementów rozliczeniowych (143.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ciesielska_Przedmiar robót (199kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzemieślnicza_przedmiar robót (148.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis do planu zagospodarowania terenu (617.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny (635.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powierzchnia plantowania_Ciesielska (223kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powierzchnia plantowania_Rzemieślnicza (405.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt oznakowania ulic osiedlowych (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela robót ziemnych _Ciesielska (246.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabele robót ziemnych_Rzemieślnicza (642.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania terenu1 (1.2MB) Zapisz dokument  
Projekt zagospodarownaia terenu2 (1.3MB) Zapisz dokument  
Projekt zagospodarowania terenu3 (1.3MB) Zapisz dokument  
Projekt zagospodarowania terenu4 (1.4MB) Zapisz dokument  
Przekrój konstrukcyjny (1.2MB) Zapisz dokument  
Przekrój podłużny1_Rzemieślnicza (1017.2kB) Zapisz dokument  
Przekrój podłużny2_Rzemieślnicza (1.3MB) Zapisz dokument  
Przekrój podłużny3_Rzemeiślnicza (1013kB) Zapisz dokument  
Przekrój poprzeczny1_Rzemieślnicza (1.3MB) Zapisz dokument  
Przekrój poprzeczny2_Rzemieślnicza (1.3MB) Zapisz dokument  
Przekrój poprzeczny3_Rzemieślnicza (1.2MB) Zapisz dokument  
Przekrój poprzeczny_Ciesielska (1.2MB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o wyborze oferty (575kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-01-28 15:03:45
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-01-28 15:12:00
Ostatnia zmiana:2008-05-08 10:05:37
Ilość wyświetleń:2700

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij