Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w m. Złotów w ulicach: Jaśka, Rożeńskiego, Gąszczak, Pellowskiego, Horsta, Hubego - pętla

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów mająca swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Przebudowa dróg gminnych w m. Złotów w ulicach: Jaśka, Rożeńskiego, Gąszczak, Pellowskiego, Horsta, Hubego - pętla.

CPV:
45.23.31.40-2 Roboty drogowe, 45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a)posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej zakresem i rodzajem robót o wartości podobnej jak przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ i przedłożyć odpowiednie referencje,
b)dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane - w zakresie dróg, z załączeniem kserokopii uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ i przedłożyć odpowiednie dokumenty,
c)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
30/06/2008

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, sekretariat pok. 13

Oferty można składać do:
2008-02-11 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-02-11 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, suterena pok. 02

Kryteria wyboru:
Cena

Wadium:
8.000,00 zł

Uwagi:
Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA - roboty drogowe osiedle Zamkowa - 01_2008 r.doc (222.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy (117kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót_kosztorys ofertowy. os. Zamkowe (24.8kB) Zapisz dokument  
Specyfikacje technicze wykonania i obioryu robót- m. Złotów, os. Zamkowe (402.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan sytuacyjny - ul. Horsta (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania terenu_Pellowskiego_Gąszczak (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan sytuacyjny_Łączniki od ul. Hubego (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan sytuacyjny_Różeńskiego_Jaśka (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powierzchnia skarp-Gąszczak (10.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powierzchnia skarp-Horsta (9.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powierzchnia skarp-Jaśka (9.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powierzchnia skarp-Pellowskiego (9.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powierzchnia skarp-pętla (10.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powierzchnia skarp-Rożeńskiego (10.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela rob. ziemnych - Gąszczak (13.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela rob. ziemnych - Horsta (12.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela rob. ziemnych - Jaśka (13.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela rob. ziemnych - Pellowskiego (12.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela rob. ziemnych - Rożeńskiego (13kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela rob. ziemnych -pętla (12.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja SIWZ (270.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpwiedź na pytanie oferenta (263.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-01-21 14:32:41
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-01-21 15:05:48
Ostatnia zmiana:2008-03-06 07:46:48
Ilość wyświetleń:2887

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij