Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów,

Tytuł przetargu:
Zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie miejskiego systemu monitoringu jakości środowiska w Złotowie wraz publicznym udostępnieniem informacji

CPV:
48517000-5, 48000000-8, 48780000-9, 48510000-6, 48220000-6, 48211000-0, 72416000-9, 51900000-1, 51210000-7, 45311200-1, 45311200-2, 45314320-0

Tryb zamówienia:
Dialog konkurencyjny, w ramach art. 60a - 60f ustawy Prawo zamówień publicznych

Warunki:
Warunki zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 556834-N-2017 z dnia 2017-07-24 r.

Termin realizacji:
do 12 miesięcy, po wyborze wykonawcy, w ramach przetargu nieograniczonego, w roku 2018

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-08-16 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2017-08-16 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Kryteria zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 556834-N-2017 z dnia 2017-07-24 r.

Wadium:


Uwagi:
Zamawiający niue żąda wniesienia wadium

Firmy uczestniczące