Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr XVI-77-07 w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowegozaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków-taryfy

UCHWAŁA NR XVI/ 77  /07
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 

      Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 ze zmianą z 2007 r. Dz.U. Nr 147 poz. 1033) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218), w związku z wnioskiem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie z dnia 20 listopada 2007 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Złotowa:
1) za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez:
a) odbiorców przemysłowych                                                                       - 1,98 zł/m3 + VAT,
b) pozostałych odbiorców                                                                             - 1,93 zł/m3 + VAT,
c) Gminę za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych
    fontann i na cele p.poż. oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych
    terenów zielonych                                                                                     - 1,93 zł/m3 + VAT,  
2/ za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
    przez wszystkich odbiorców                                                                     - 3,54 zł/m3 + VAT.

 

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1, obowiązują w okresie od dnia 1 lutego 2008 roku do dnia 31 stycznia 2009 roku.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w mieście Złotowie.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                        Rady Miejskiej
                           

                                                                              mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2008-01-18 14:55:15
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2008-01-18 15:15:27
Ostatnia zmiana:2008-01-18 15:00:16
Ilość wyświetleń:1820
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij