Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwa Nr XV-71-07 w spr. zm.uchw. XXX-239-93 dotycząca liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania

UCHWAŁA NR  XV/ 71 /07
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 listopada 2007 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/239/93 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami z 2007 r.: Dz.U. Nr 115 poz. 793 i Nr 176 poz. 1238) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/239/93 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Złotów nie mogą być usytuowane na terenie:

a)      obiektów kultu religijnego,

b)      obiektów sportowych i rekreacyjnych (z wyłączeniem obiektów pełniących funkcję hotelową),

c)      basenów i kąpielisk,

d)      zakładów opieki zdrowotnej.

2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od obiektów wymienionych w ust. 1 lit. a) i b) oraz terenu szkół.

3. Odległość określoną w ust. 2 mierzy się wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi przeznaczonymi dla pieszych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu chronionego.

4. Podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży, mogą prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa w tzw. „ogródkach piwnych” uruchomionych na terenach bezpośrednio przyległych do stałych punktów gastronomicznych, po uprzednim uzgodnieniu warunków korzystania z terenu z jego właścicielem, jeżeli spełnione są następujące warunki:

     a) na terenie ogródka znajdują są co najmniej 3 stoliki;

     b) wyjście z lokalu gastronomicznego jest bezpośrednio do ogródka;

     c) teren ogródka jest ogrodzony.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                              Przewodnicząca

                                                                                                               Rady Miejskiej

 

                                                                                                      mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 16:19:59
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:29:57
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:29:54
Ilość wyświetleń:2107
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij