Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XV-69-07 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

UCHWAŁA  NR  XV/ 69 /07
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 listopada 2007 roku

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.: Nr 121 poz. 844 ze zmianami: z 2006 r.: Dz.U. Nr 220 poz. 601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu wyższej aniżeli 3,5 tony i niższej niż 12 ton:

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

powyżej 3,5 tony  do 5,5 ton włącznie

500,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

835,00

powyżej 9 ton i niższej niż 12 ton

1000,00

 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

110,00

330,00

13

14

330,00

550,00

14

15

550,00

770,00

15

 

770,00

1540,00

 

Trzy osie

12

17

275,00

440,00

17

19

440,00

715,00

19

21

715,00

880,00

21

23

880,00

1320,00

23

25

1320,00

1870,00

25

 

1430,00

2090,00

Cztery osie i więcej

12

25

880,00

990,00

25

27

990,00

1320,00

27

29

1320,00

2090,00

29

31

2090,00

2500,00

31

 

2100,00

2500,00

 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1150,00 zł

 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach)

 

 

Stawka podatku (w złotych)

 

Nie mniej niż

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

165,00

220,00

18

25

440,00

770,00

25

31

880,00

1210,00

31

36

1760,00

1940,00

36

 

1870,00

1940,00

Trzy osie

12

36

1595,00

1850,00

36

40

1940,00

1940,00

40

 

2200,00

2550,00

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 550,00 zł,

 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)

 

 

Stawka podatku (w złotych)

 

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

110,00

220,00

18

25

330,00

550,00

25

 

550,00

770,00

Dwie osie

12

28

440,00

550,00

28

33

880,00

1100,00

33

38

1100,00

1500,00

38

 

1430,00

1750,00

Trzy osie i więcej

12

38

1000,00

1210,00

38

 

1320,00

1650,00

 

7) od autobusu, w zależności od ilości miejsc do siedzenia:

Autobusy – ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

Mniej niż 30

800,00

Równa lub wyższa niż 30

1750,00

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

                                                                                        

§ 3. Traci moc uchwała  Nr XIX/127/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2004 r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

 

                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                            Rady Miejskiej

 

                                                                                                 mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 16:18:31
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:29:47
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:29:44
Ilość wyświetleń:2139
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij