Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XIV-65- 07 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gromadzenia dochodow na rachunku dochodow wlasnych jednostek budzetowych oswiaty prowadzonych przez Gmine Miasto Zlotow

UCHWAŁA NR  XIV/ 65 /07
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 24
października 2007 roku

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r.: Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984), Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXII/233/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 7 września 2006 r. w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„5) z tytułu pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.”;

2) w § 3 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

    Przewodnicząca
    
Rady Miejskiej
               

                                                                                                     mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr  XIV/……./07
Rad
y Miejskiej w Złotowie
z dnia 24
października 2007 roku

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów

 

Zmiany w uchwale dokonuje się na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1, która w dniu 5 września 2007 r. zgłosiła propozycję zmian w zakresie przedstawionym w projekcie uchwały. Z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Burmistrza Miasta Złotowa wynika, że przy pozyskaniu przez jednostkę środków zewnętrznych, nie zawsze można przeznaczyć środki na cele związane z funkcjonowaniem szkoły, gdyż przedmiotowa uchwała zawiera zamknięty katalog możliwych do realizacji wydatków. Zmiana spowoduje, że w przypadku pozyskania przez jednostkę środków zewnętrznych, będzie ona mogła przeznaczyć je na dowolne cele związane z funkcjonowaniem jednostki. Powyższe nie oznacza jednak likwidacji barier ustanowionych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. niemożności finansowania z rachunku dochodów własnych wynagrodzeń osobowych (art. 22 ust. 7 ustawy).

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 16:15:31
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:29:33
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:29:29
Ilość wyświetleń:1957
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij