Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XI-51-07 w spr.zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmiostrza Miasta Złotowa

 

 

Uchwała Nr XI/ 51 /07

 

Rady Miejskiej w Złotowie

 

z dnia 29 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Złotowa.

 

       Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz. 114 ze zmianami: z 2005 roku : Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2006 roku: Dz.U. Nr 79 poz. 551),

Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

 

 

 § 1. Rada Miejska w Złotowie zawiadamia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Złotowa, w trakcie realizacji umowy 341/24/06 z dnia 14.08.2006 r. zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego poprzez dokonanie zamówienia dodatkowego, z naruszeniem przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.):

- wysokość zamówienia dodatkowego wyniosła ponad 20 % zamówienia podstawowego,

- wykonanie robót dodatkowych nie było spowodowane sytuacją niemożliwą wcześniej do przewidzenia.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych wyczerpuje przepis art. 17 ust. 1 pkt 2a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14 poz. 114 ze zm.). 

 

§ 2. Uzasadnienie do niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1.

 

§ 3. Rada Miejska w Złotowie zobowiązuje Przewodniczącą Rady Miejskiej do przesłania niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do właściwego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                         Rady Miejskiej

 

                                                                                               mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/51/07

                                                                                                  Rady Miejskiej w Złotowie z dnia

                                                                                                  29 sierpnia 2007 roku

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Złotowa.

 

    Dnia 14 sierpnia 2006 roku w Złotowie, w rezultacie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zawarto umowę pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Wawelska 106 z Piły, na roboty drogowe – przebudowa nawierzchni chodników, parkingów i zjazdów oraz dobudowę ścieków na placu Wolności w Złotowie. Za wykonanie robót ustalono wynagrodzenie w wysokości 129.604,94 zł. brutto, zawierające podatek VAT /netto: 106.233,56 zł./. W trakcie realizacji w/w zamówienia wykonano roboty dodatkowe na kwotę 32.866,56 zł., co stanowi 30,94 % wartości zamówienia podstawowego. Powyższe wartości ustalono poprzez porównanie  przedmiaru robót zawartego w projekcie technicznym omawianego zadania z kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez wykonawcę /roboty dodatkowe: energetyka – 13.300 zł., obrzeża – 22 mb – 363,66 zł., zjazdy – 55,27 m2 – 3.966,73 zł., parkingi – 203,47 m2 – 15.256,18 zł. ceny netto/.     Zakres realizowanych robót, tj. dodatkowe powierzchnie zjazdów, parkingów i wymianę słupów oświetlenia można było wcześniej przewidzieć i roboty te nie wynikały z okoliczności ujawnionych w trakcie robót. Zgodnie ze wspomnianą wyżej umową, realizacja robót dodatkowych winna być poprzedzona spisaniem protokołu konieczności. W dokumentacji dotyczącej omawianego przetargu brak jest takiego dokumentu zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta.

       Niniejsze naruszenie dyscypliny nie jest przedmiotem postępowania karnego, postępowania w sprawie o: wykroczenie, przestępstwo skarbowe czy też wykroczenie skarbowe.

       Za organizację pracy urzędu, w tym realizację przetargów odpowiedzialny jest Burmistrz Stanisław Wełniak (Złotów Al. Piasta 1). Wyżej opisane naruszenie przepisów art. 67 ust. 5 ustawy o zamówieniach publicznych, daje podstawę, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2a do zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Złotowa Stanisława Wełniaka.

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 16:00:36
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:28:19
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:28:15
Ilość wyświetleń:1979
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij