Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr IX-43-07 w spr.upowaznienie do wystawianie weksli

UCHWAŁA Nr  IX/  43 /07

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 23 maja 2007 r.

 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

 

 

§1. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w siedzibą w Warszawie na kwotę 960.000 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy zł) jako zabezpieczenia zwrotu tej kwoty, pochodzącej z umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 25 września 1991 r. - umowa pożyczki nr 129/91/W-29/OW-os/P.

2.      Weksel o którym mowa w ustępie 1 znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku niewywiązania się przez Gminę Miasto Złotów z umowy określającej warunki umorzenia pożyczki zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3.      Źródłem zabezpieczenia weksla będą dochody Gminy Miasto Złotów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                 Przewodnicząca Rady

 

                                                                                                mgr Barbara Chorabik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ................/07

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 23 maja 2007 r.

 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

 

           

 

            Projekt uchwały zakłada upoważnienie Burmistrza Miasta Złotowa do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w siedzibą w Warszawie na kwotę 960.000 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy zł). Podpisany weksel in-blanco o wartości 960.000 zł jest warunkiem umorzenia części kwoty pożyczki zaciągniętej w 1991 r. w NFOŚiGW. W 2004 r. Fundusz wyraził zgodę na umorzenie kwoty 960.000 zł, stanowiącej 15% kwoty pożyczki. Umorzenie nastąpi z dniem 30.06.2007 r. pod warunkiem zawarcia stosownej umowy. Przed zawarciem umowy należy do funduszu dostarczyć między innymi podpisany weksel.

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 15:49:04
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:27:37
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:27:34
Ilość wyświetleń:1945
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij