Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr IX-42-07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007

UCHWAŁA Nr IX/42/07

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 23 maja 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze póź. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

 

 

§1. W uchwale Nr IV/17/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 r., zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr V/26/07 z dnia 28 lutego 2007 r., Uchwałą Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 marca 2007 r., Zarządzeniem Nr 51/07 Burmistrza Miasta Złotowa  z dnia 30 marca 2007 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       Zmienia się dochody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.       Zmienia się wydatki budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.       Zmienia się plan wydatków majątkowych -  zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.       Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 4.

5.       Zmienia się plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5.

6.       Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§2. §1 uchwały budżetowej przyjmuje brzmienie:

“Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 34 389 843 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                                                                             

5 826 953”

§3. §2 uchwały budżetowej przyjmuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 39 401 604 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

 

1) wydatki bieżące w kwocie

27 775 037

w tym na:

 

1.       wynagrodzenia                                                                                                       

7 494 859

2.       pochodne od wynagrodzeń                                                                                    

1 516 715

3.       dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych                                                  

720 000

4.       dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych                                                  

2 700 000

5.       dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                                                 

672 000

6.       dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu            oświaty

557 374

7.       dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy

623 140

 

  1. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

16 529

9.       dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

60 000

10.   obsługa długu publicznego                                                                                         

33 380

2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                            

11 626 567

  1. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

200 000

  1. wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

10 000

 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                               Przewodnicząca

                                                                                                                                 Rady Miejskiej

 

                                                                                                                          mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 15:47:06
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:27:34
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:27:31
Ilość wyświetleń:1952
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij