Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr VIII-39-07 prace konserwatorskie - sw. Rocha

Uchwała Nr VIII/ 39 /07
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) w związku z art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2006 r.: Dz. U. 169 poz. 1420, Dz. U.  45 poz. 319, Dz. U.  104 poz. 708, Dz. U. 187 poz. 1381, Dz. U. 170 poz. 1217, Dz. U. 170 poz. 1218, Dz. U. 249 poz. 1832), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 r.: Dz.U. Nr 96 poz. 959 i Nr 238 poz. 2390, w 2006 r: Dz. U. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875) oraz § 7 uchwały Nr XV/94/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 128 poz. 2609) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Rocha w Złotowie dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich polichromii ściennych korpusu nawowego w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

 

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1, jest udzielana w wysokości 25.000 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy).

 

§ 3. Środki finansowe na dotacje na prace konserwatorskie zaplanowane zostały w budżecie Gminy Miasta Złotowa na 2007 rok w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                          Przewodnicząca
                                                                        Rady Miejskiej
                                                                    
                                                                  mgr Barbara Chorabik

 

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 15:44:21
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:27:22
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:27:19
Ilość wyświetleń:2121
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij