Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr VIII-37-07 udzielenie pomocy finansowej Gminie Pila 2007

Uchwała Nr VIII/ 37 /07
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

      Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) w związku z art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2006 r.: Dz. U. 169 poz. 1420, Dz. U.  45 poz. 319, Dz. U.  104 poz. 708, Dz. U. 187 poz. 1381, Dz. U. 170 poz. 1217, Dz. U. 170 poz. 1218, Dz. U. 249 poz. 1832) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Piła w wysokości 6.529,- zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć zł) z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta Złotów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 2. Środki finansowe o których mowa wyżej zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotowa na 2007 rok w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

§ 3. Warunki, na których pomoc finansowa zostanie udzielona, określone zostaną w umowie zawartej przez Gminę Miasto Złotów i Gminę Piła.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
         
mgr Barbara Chorabik

 

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 15:42:13
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:27:15
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:27:12
Ilość wyświetleń:1982
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij