Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr VIII-36-07 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zlotowskiemu

Uchwała Nr VIII/ 36 /07
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

     Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) w związku z art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2006 r.: Dz. U. 169 poz. 1420, Dz. U.  45 poz. 319, Dz. U.  104 poz. 708, Dz. U. 187 poz. 1381, Dz. U. 170 poz. 1217, Dz. U. 170 poz. 1218, Dz. U. 249 poz. 1832), Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu w wysokości :

1) 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy) z przeznaczeniem na modernizacją ul. Norwida w Złotowie,

2) 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

§ 2. 1. Środki finansowe o których mowa w § 1 ust. 1 zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotowa na 2007 rok w dziale 600  Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe §6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 2 zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotowa na 2007 rok w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

§ 3. Warunki, na których pomoc finansowa zostanie udzielona, określone zostaną w umowie zawartej przez Gminę Miasto Złotów i Powiat Złotowski.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
         
mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 15:41:28
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:27:10
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:27:07
Ilość wyświetleń:1720
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij