Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr VII-35-07 w spr.wprowadzenia zmianw budzecie na rok 2007

UCHWAŁA Nr VIII/35/07

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze póź. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

 

 

§1. W uchwale Nr IV/17/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 r., zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr V/26/07 z dnia 28 lutego 2007 r., Uchwałą Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 marca 2007 r., Zarządzeniem Nr 51/07 Burmistrza Miasta Złotowa  z dnia 30 marca 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       Zmienia się dochody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.       Zmienia się wydatki budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.       Zmienia się plan wydatków majątkowych -  zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.       Zmienia się wieloletni program inwestycyjny - zgodnie z załącznikiem nr 4.

5.       Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 5.

6.       Zmienia się plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§2. §1 uchwały budżetowej przyjmuje brzmienie:

“Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 34 171 740 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                                                                            

5 826 735”

§3. §2 uchwały budżetowej przyjmuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 39 183 501 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

 

1) wydatki bieżące w kwocie

27 614 134

w tym na:

 

1.       wynagrodzenia                                                                                                       

7 467 769

2.       pochodne od wynagrodzeń                                                                                     

1 516 715

3.       dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych                                                  

720 000

4.       dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych                                                   

2 700 000

5.       dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                                                

672 000

6.       dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu            oświaty

557 374

7.       dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy

620 140

 

  1. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

16 529

9.       dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

60 000

10.   obsługa długu publicznego                                                                                          

33 380

2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                           

11 569 367

  1. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

200 000

  1. wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

10 000

 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2007-12-19 15:40:27
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2007-12-19 16:27:06
Ostatnia zmiana:2007-12-19 16:27:03
Ilość wyświetleń:2002
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij