UCHWAŁA NR XVIII.123.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

UCHWAŁA NR XVIII.124.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

UCHWAŁA NR XVIII.125.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenia jej rekomendacji

UCHWAŁA NR XVIII.126.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Złotowa na lata 2016-2022

UCHWAŁA NR XVIII.127.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały Nr XIII.69.2015 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2016 rok