Sprawozdanie i informacja z wykonania budżetu Gminy Miasto Zł