Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XXX sesji w dniu 29 października 2013 roku