Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XXVIII sesji w dniu 27 sierpnia 2013 roku