Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XXVI sesji w dniu 28 maja 2013 roku: