Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji.

 

Data obowiązywania: od 2013-06-10 do 2013-06-17.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

 

Nr oferty: 6290/2013

 

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 Nr 234, poz. 1536 j.t.):

- zdanie publiczne realizowane będzie w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji, oświaty i wychowania.

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna):

„Organizacja i realizacja turnusu warsztatowo – wypoczynkowego poświęconego tematyce kulturalnej w zakresie podnoszenia poziomu gry na instrumentach dętych orkiestry działającej przy OSP Złotów – w miejscowości Chomiąża Szlachecka 2013”.

 

Nazwa oferenta:

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie.

 

Termin realizacji zadania:

od 18.06.2013 do 14.09.2013.

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 7 000,00 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miejskiego w Złotowie, Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów, tel: 67 263 46 40, email: j.kowalski@zlotow.pl
w terminie do 17.06.2013 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).