Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XXV sesji w dniu 23 kwietnia 2013 roku: