Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Złotowie.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2013
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Złotowie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z § 16 Statutu Gminy Miasto Złotów – uchwała nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego nr 50 poz.961) zarządzam,

co następuje:

§ 1. Zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej VI kadencji na dzień 23 kwietnia 2013 roku na godzinę 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie przy Al. Piasta 1.

§ 2. Ustalam następujący porządek obrad Rady:
1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXIV sesji i uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2012 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Złotów.

12. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2013 rok.

13. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

15. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

16. Zamknięcie sesji.

§ 3. Do udziału w sesji zapraszam: Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego, Radnego Sejmiku Województwa Wlkp Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Straży Miejskiej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, przedstawiciela Biura Wizytatorów Kuratora Oświaty, Księży Proboszczów, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych, Prezesa SM “Piast”, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich, Dyrektora Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich, prezesów: MLKS Sparta, Sydkraft Złotów Sp.z o.o., MZWiK Sp. z o.o., MZUK Sp. z o.o., ZTBS Sp. z o.o., dyrektorów i kierowników zakładów i jednostek miejskich: MZZ, MBP, ZCAS, MZGL, MOPS, pływalni „Laguna”, Przewodniczących RN spółek Gminy, Starostę Powiatu Złotowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego, Naczelnika Urzędu Skarbowego, Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

§ 4. Powierzam Burmistrzowi Miasta zapewnienie przygotowania i obsługi sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/ - / mgr Stanisław Pikulik

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Lasota
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Lasota
Data wprowadzenia:2013-04-12 08:50:06
Opublikował:Waldemar Lasota
Data publikacji:2013-04-12 08:50:59
Ostatnia zmiana:2013-04-12 08:51:02
Ilość wyświetleń:2189

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij