Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XXIV sesji w dniu 26 marca 2013 roku: