Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XXII sesji w dniu 29 stycznia 2013 roku: