Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XXI sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku: