Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XIX sesji w dniu 2 października 2012 roku

 • UCHWAŁA NR XIX/165/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042

 • UCHWAŁA NR XIX/166/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Złotów na rok 2012

 • UCHWAŁA NR XIX/167/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej pod zabudowę stacją transformatorową.

 • UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120025P – ul. Władysława Jagiełły w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XIX/169/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120002P – Aleja Rodła w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XIX/170/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120102P – ul. Wawrzyniaka w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XIX/171/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120010P – ul. Bolesława Chrobrego w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XIX/172/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120008P – ul. Bytomiaków w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XIX/173/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120015P – ul. Dworzaczka w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XIX/174/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120020P – ul. Gorzelnianej w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XIX/175/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120056P – ul. Okrężnej w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XIX/176/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120057P – ul. Ostrej w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XIX/177/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120085P – ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XIX/178/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w obszarze położonym między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.

 • UCHWAŁA NR XIX/179/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

 • UCHWAŁA NR XIX/180/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między Al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej

 • UCHWAŁA NR XIX/181/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

 • UCHWAŁA NR XIX/182/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

 • UCHWAŁA NR XIX/183/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 2 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia