Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XVIII sesji w dniu 28 sierpnia 2012 roku

 • Uchwała Nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012

 • Uchwała Nr XVIII/138/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałe Nr XII/102/11 w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • Uchwała NR XVIII/139/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego miedzy ul. Mokrą a ul. Łowiecką ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

 • Uchwała Nr XVIII/140/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Mokrą a ul. Łowiecką

 • Uchwała NR XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

 • Uchwała Nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w Złotowie w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową

 • Uchwała Nr XVIII/143/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Złotów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • Uchwała Nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Złotów

 • Uchwała Nr XVIII/145/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120003P – ul. Franciszka Bartosza w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/146/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120011P – ul. Ciesielskiej w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120014P – ul. Michała Drzymały w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120018P – ul. Marii Gąszczak w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/149/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120023P – ul. Józefa Horsta w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/150/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120027P – ul. Antoniego Jaśka w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120028P – ul. Jaśminowej w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/152/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120032P – ul. Kamieniarskiej w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/153/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120035P – ul. Romana Kołodzieja w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/154/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120042P – ul. Kwiatowej w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120048P – ul. Miłej w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120052P – ul. Murarskiej w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120060P – ul. ks. Leona Pellowskiego w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/158/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120067P – ul. Pogodnej w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/159/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120079P – ul. Jana Rożeńskiego w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/160/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120080P – ul. Różanej w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120091P – ul. Spokojnej w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/162/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120094P – ul. Stolarskiej w Złotowie

 • Uchwała Nr XVIII/163/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120097P – ul. Ślusarskiej w Złotowie

 • UchwałaNR XVIII/164/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uznania skargi Pani Jolanty Zagórzyckiej-Rajewskiej na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną