Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie

 

adres:      ul. Grochowskiego 17
    77-400 Złotow

tel/fax:    67 263 20 00

e-mail:      biblioteka@biblioteka-zlotow.pl

strona internetowa:         http://www.biblioteka-zlotow.pl

Dyrektor:    Karolina Bartosz
STATUT

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im.  CYPRIANA NORWIDA W ZŁOTOWIE

 

REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIV/117/12
- organ wydający Rada Miejska w Złotowie
- data aktu: 2012-03-27
- tytuł aktu: w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2012
- Pozycja: 1730
- Data ogłoszenia: 11 kwietnia 2012
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1730