Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XXVIII/203/06
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 2 marca 2006 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006

                                 

Na podstawie art. 18 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XXVII/192/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2005 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 14/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 stycznia 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zmienia się dochody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się wydatki budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3.    Zmienia się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.    Zmienia się wieloletni program inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 4.

5.    Zmniejsza się plan rezerwy określonej w rozdziale 60016 na kwotę 667.000 zł.

 

§2. §1 pkt 1-4 uchwały budżetowej przyjmują brzmienie:

1) dochody własne  10 019 562
 
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu  państwa  7 366 604
 
3) dotacje celowe :                                                                                                   

w tym:
 4 523 988
 
b)  otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminom ustawami 3 811 635
 
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 50 000
 
4) subwencja ogólna  7 739 887
 

§3. §2 ust 1 pkt 1-2 uchwały budżetowej przyjmują brzmienie:

1) wydatki bieżące w kwocie 24 902 900
 
w tym na:
 
a)  wynagrodzenia  7 247 302
 
b) pochodne od wynagrodzeń 1 479 949
 
c) dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych 3 215 000
 
d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 689 000
 
e) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 432 300
 
f) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy 617 140
 
g) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 40 000
 
h) obsługa długu publicznego 33 000
 
2) wydatki majątkowe w kwocie 4 747 141
 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
         
inż. Leszek Kurcin

 

Załączniki

zalacznik1.pdf (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2.pdf (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3.pdf (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik4.pdf (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik5.pdf (48.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jurek Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jurek Manowski
Data wprowadzenia:2007-05-17 13:04:35
Opublikował:Wojciech Janiak
Data publikacji:2007-08-14 09:48:58
Ostatnia zmiana:2007-08-14 09:45:35
Ilość wyświetleń:1963

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij