Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XIV sesji w dniu 27 marca 2012 roku:

 • UCHWAŁA NR XIV/108/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012

 • UCHWAŁA NR XIV/109/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace konserwatorskie

 • UCHWAŁA NR XIV/110/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace

 • UCHWAŁA NR XIV/111/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace

 • UCHWAŁA NR XIV/112/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie na 2012 rok

 • UCHWAŁA NR XIV/113/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

 • UCHWAŁA NR XIV/114/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie

 • UCHWAŁA NR XIV/115/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2012 rok"

 • UCHWAŁA NR XIV/116/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Złotowie przy ul. Widokowej

 • UCHWAŁA NR XIV/117/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejs

 • UCHWAŁA NR XIV/118/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie uzupełniającego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015

 • UCHWAŁA NR XIV/119/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie uznania skargi mieszkańców ul. Okrężnej w Złotowie na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną

 • UCHWAŁA NR XIV/120/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny