Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Składanie ofert na organizację Jarmarku Krajeńskiego

 

Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

zaprasza do składania ofert na organizację Jarmarku Krajeńskiego


Jarmark Krajeński to miejsce gdzie fani sportu, rekreacji i dobrej zabawy będą mogli spędzić atrakcyjnie wolny czas od pracy i nauki. Zasady składania ofert:

 1. Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej udostępni odpłatnie wedle zaproponowanej przez oferenta wysokości czynszu przygotowany (wykoszony i z dostępem do energii elektrycznej) teren pod organizację Jarmarku Krajeńskiego w okresie od 08 czerwca do 01 lipca 2012. Teren znajduje się przy ul. Partyzantów, działka oznaczona nr 135, obręb Złotów 91.

 2. Jarmark Krajeński będzie miejsce niebiletowanym.

 3. Organizator jarmarku będzie zobowiązany w okresie wskazanym w punkcie 1 do:

- zapewnienia oferty kulturalno – rekreacyjnej,

- zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt punktów sanitarnych na czas organizacji Jarmarku,

- zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt serwisu sprzątającego po każdym dniu trwania Jarmarku,

- zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt odpowiedniej ochrony osób i mienia na czas organizacji Jarmarku,

- uiszczenie na rzecz ZCAS, niezależnie od zaproponowanej należności z tytułu czynszu, ryczałtowej należności za możliwość korzystania z energii elektrycznej w wysokości 1050,00 zł netto,

- uzyskania zgody właściwych organów administracji na przeprowadzenie imprezy masowej oraz innych pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawa - jeżeli są one wymagane.

 1. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo do pozyskania Sponsorów.

 2. Planowany metraż powierzchni do zagospodarowania przez oferenta wynosi 325m2.

 3. Wysokość wywoławcza czynszu za okres korzystania z nieruchomości gruntowej wynosi 1519,25 zł brutto.

 4. Organizator będzie zobowiązany do zapewnienia punktów gastronomicznych i handlowych. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo do pozyskania pożytków za podnajem powierzchni pod w/w punkty.

 5. Wszystkie obowiązki i zobowiązania finansowe związane z organizacją Jarmarku będą obciążały organizatora (oferenta).

 6. Organizator ma prawo do odpłatnego prowadzenia ogólnodostępnych działań usługowych i handlowych, które będą prowadziły dla uatrakcyjnienia Jarmarku.

 7. Kryterium oceny ofert: - oryginalność pomysłu i kreatywność – 6 pkt.; - zaproponowana wysokość czynszu – 4 pkt.

 8. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 10 pkt, a minimalna ilość punktów gwarantująca realizację przedsięwzięcia - 7 pkt. Jeżeli żadna oferta nie uzyska minimalnej ilości punktów, uznaje się że nabór ofert jest nieważny.

 9. W przypadku wystąpienia w ofercie niedyskwalifikujących braków lub niejasności, Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień, w wyznaczonym przez siebie terminie. Oferty nieuzupełnione albo uzupełnione po terminie podlegają odrzuceniu.

 10. Oferty należy składać w formie pisemnej, w kopercie opatrzonej dokładnymi danymi adresowymi oferenta oraz z opisem „Konkurs na organizację Jarmarku Krajeńskiego” w sekretariacie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, Aleja Piasta 26, 77-400 Złotów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2012 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

 11. Dodatkowe informacje w sprawie konkursu są dostępne pod numerem tel 502 518 150.

 12. Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa dzierżawy powierzchni gruntu na czas określony, od dnia 8 czerwca do 1 lipca 2012 r. uwzględniająca zobowiązania oferenta w zakresie organizacji Jarmarku Krajeńskiego.

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2012-03-14 09:19:16
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2012-03-14 09:20:32
Ostatnia zmiana:2012-03-14 10:08:52
Ilość wyświetleń:1914

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij