Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XII sesji w dniu 24 stycznia 2012 roku:

  • UCHWAŁA NR XIII/104/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042

  • UCHWAŁA NR XIII/105/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012

  • UCHWAŁA NR XIII/106/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020

  • Załącznik do uchwały znajduje się w STATUS PRAWNY / Strategia rozwoju / Strategia rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020

  • UCHWAŁA NR XIII/107/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławnika