Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na X sesji w dniu 27 września 2011 roku:


  1. UCHWAŁA NR X/72/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011

  2. UCHWAŁA NR X/73/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011-2042 .

  3. UCHWAŁA NR X/74/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 września 2011 r. o zmianie uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  4. UCHWAŁA NR X/75/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

  5. UCHWAŁA NR X/76/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny