Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na VII sesji w dniu 31 maja 2011 roku:


  1. UCHWAŁA NR VII/53/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011

  2. UCHWAŁA NR VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie na 2011 rok

  3. UCHWAŁA NR VII/55/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 maja 2011 r. o zmianie uchwały Nr III / 12 / 10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na 2011 rok

  4. UCHWAŁA NR VII/56/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata 2012-2016”

  5. UCHWAŁA NR VII/57/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie przy skrzyżowaniu al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego

  6. UCHWAŁA NR VII/58/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie w okolicach ulic: Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej

  7. UCHWAŁA NR VII/59/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie współpracy Gminy Miasta Złotów ze społecznością francuskiego miasta La Fleche