Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR III/15/10 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu systemowego pod nazwą „Sprężyna sukcesu”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Euro

 

UCHWAŁA NR III/15/10

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia Projektu systemowego pod nazwą „Sprężyna sukcesu”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) Rada Miejska w Złotowie, mając na uwadze wymogi formalne zawarte w „Informacji dotyczącej naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” – Projekt realizowany w trybie systemowym” sporządzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się Projekt (POKL.09.01.02.-30-352/10) systemowy pod nazwą „Sprężyna sukcesu”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, na kwotę dofinansowania 222 100,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto złotych 00/100) zwany dalej Projektem.


§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotowa do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Gminą Miasto Złotów a  Województwem Wielkopolskim działającym przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2011-01-27 19:12:57
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2011-01-27 19:14:38
Ostatnia zmiana:2011-01-27 19:15:35
Ilość wyświetleń:1821

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij