Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

UCHWAŁA Nr III / 14 / 10
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. Nr 123 poz.858 ze zmianami: z 2007 r.: Dz.U. Nr 147 poz.1033; z 2009 r.: Dz.U. Nr 18 poz. 97; z 2010 r.: Dz.U. Nr 47 poz. 278), w związku z wnioskiem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie z dnia 22 listopada 2010 r., Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Złotowa:

  1. za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez:

a) odbiorców przemysłowych: - 2,32 zł/m3 + VAT,

b) pozostałych odbiorców: - 2,27 zł/m3 +VAT,

c) gminę za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych,

do zasilania publicznych fontann i na cele p.poż.

oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych

terenów zielonych: - 2,27 zł/m3 + VAT

  1. za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń

kanalizacyjnych przez wszystkich odbiorców: - 4,27 zł/m3 + VAT

  1. za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

a) powierzchnia terenów przemysłowych, składowych i

baz transportowych: - 0,10 zł/m2 +VAT/miesiąc

b) powierzchnia terenów pozostałych: - 0,07 zł/m2 +VAT/miesiąc


§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1, obowiązują w okresie od dnia 1 lutego 2011 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w mieście Złotowie.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
/ - / mgr Stanisław Pikulik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2011-01-27 19:11:34
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2011-01-27 19:14:38
Ostatnia zmiana:2012-04-18 12:01:33
Ilość wyświetleń:1694

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij