Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XLII/240/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 5 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 3

 

UCHWAŁA NR XLII/240/10
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 września 2010 r.


w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne nr 5 w Złotowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 ze zmianami: z 2003 r.: Dz.U. Nr 137 poz. 1304; z 2004 r.: Dz.U. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r.: Dz.U. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r.: Dz.U. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r.: Dz.U. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r.: Dz.U. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r.: Dz.U. Nr 44 poz. 250 i Nr 54 poz. 320) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 146 i Nr 123 poz. 835) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010 roku likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą Przedszkole Publiczne nr 5 w Złotowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową pod nazwą Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie.


§ 2. Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie celem realizacji zadań zlikwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne nr 5 w Złotowie.


§ 3. Akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do uchwały.


§ 4. Mienie znajdujące się w użytkowaniu dotychczasowego zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne nr 5 w Złotowie przejmuje jednostka budżetowa – Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie.


§ 5. 1. Należności i zobowiązania przekształconego zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne nr 5 w Złotowie przejmuje jednostka budżetowa – Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie.

2. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym zakładu budżetowego – Przedszkole Publiczne nr 5 w Złotowie według stanu na dzień likwidacji podlegają wpłacie na rachunek budżetu Gminy Miasta Złotów.

3. Bilans zamknięcia likwidowanego zakładu budżetowego – Przedszkole Publiczne nr 5 w Złotowie jest bilansem otwarcia jednostki budżetowej – Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie.


§ 6. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


§ 7. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w zakładzie budżetowym – Przedszkole Publiczne nr 5 w Złotowie stają się pracownikami jednostki budżetowej – Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie.


§ 8. Jednostka budżetowa Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie pokrywa swoje wydatki z budżetu Gminy Miasta Złotów i pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy Miasta Złotów.


§ 9. Zakres działania oraz zasady funkcjonowania jednostki budżetowej – Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie określa statut stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.


§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Barbara Chorabik


Załączniki

Zalacznik Nr 1 - akt założycielski - Przedszkole nr 3 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT przedszkola nr 3 (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2010-12-03 16:16:04
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2010-12-03 16:30:41
Ostatnia zmiana:2010-12-03 16:31:28
Ilość wyświetleń:1973

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij