OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 30 września 2010 roku

o podziale Gminy Miasto Złotów na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia

wyborów do Rady Miejskiej w ZłotowieNa podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) i Uchwały Nr XLII/272/2002 z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz Uchwały Nr XXVII/141/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Miasta Złotów do stanu faktycznego podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w Gminie Miasto Złotów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej.


Numer

okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych w okręgu

1

ulice: Bohaterów Westerplatte od nr 1a do nr 11e, M. Skłodowskiej – Curie,

1

2

ulice: Wł. St. Reymonta, J. Słowackiego od nr 1 do nr 8, M. Wańkowicza, Pl. Wolności

1

3

ulice: Bohaterów Westerplatte nr 12, J. Słowackiego nr 9, Norwida bez nr 14

1

4

ulice: Boczna, Konopnickiej, Matejki, Norwida 14, Powstańców, Sienkiewicza, Spacerowa, Staszica, Szpitalna, M. Zientara – Malewskiej

1

5

ulice: Bohaterów Westerplatte od nr 13 i kolejne,

1

6

ulice: Brzozowa, Głębinowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Kolejowa, Kopernika, Kujańska, Moniuszki od nr 10 i kolejne, Nieznanego Żołnierza, Ogrodowa, Piaskowa, Sosnowa, Strażnica PKP, Wodociągowa, Za Dworcem

1

7

ulice: Al. Piasta, Moniuszki od nr 1 do nr 9, 600-Lecia

1

8

ulice: B. Krzywoustego, Polna, Zielna

1

9

ulica: Cechowa, Garncarska, Grochowskiego, Krótka, Mickiewicza, Mokra, Nowy Rynek, Pasterska, Podolska, Półwiejska, Spichrzowa, Studzienna, Targowa, Towarowa, Wojska Polskiego, Zduny

1

10

ulice: B. Chrobrego, Dworzaczka, Obrońców Warszawy, Ostra, Panny Marii, Pl. Paderewskiego, Półwysep Rybacki, Rybacka, ks. Skargi, Stary Rynek, Wawrzyniaka, Wodna

1

11

ulice: Królowej Jadwigi od nr 58 i kolejne, Wł. Jagiełły, Plutonowego M. Robaka, Szkolna

1

12

ulice: Wł. Brzezińskiego, Chojnicka, Ciesielska, ks. Domańskiego, Kamieniarska,
J. Kocika, Królowej Jadwigi od nr 1do nr 57, Łowiecka, Murarska, Przechodnia, B. Radowskiego, Rogatki, Rzemieślnicza, Stolarska, Ślusarska, Świerkowa

1

13

ulice: Fr. Bartosza, Bytomiaków, A. Dorsza, M. Gąszczak, J. Horsta, A. Jaśka, Jaśminowa, T. Kokowskiego, R. Kołodzieja, Kwiatowa, Kwidzyniaków, Leśna, 8 Marca, J. Mozolewskiego, ks. L. Pellowskiego, Pogodna, Potulickich, Promykowa, Al. Rodła, Rozdroże, Różana, J. Rożeńskiego, Słoneczna, Zamkowa

1

14

ulice: Jastrowska, Jeziorna, Miła, Plażowa, Spokojna, Wędkarska, Wielatowska,

W. Witosa, Zaciszna, Żeglarska

1

15

ulice: K. Brzuchalskiego, Czarna Droga, M. Drzymały, Dwór Złotowski, Gorzelniana, Grudzińskich, M. Hubego, Jerozolimska, Kościelna, Pl. Kościuszki, Al. P. J. Lenne, Maćkowiczów, Nowa, Okrężna, Partyzantów, Sportowa, Widokowa, Wioślarska, Zakątek

1


Miejska Komisja Wyborcza w Złotowie mieści się w Urzędzie Miejskim w Złotowie Al. Piasta 1 – biuro nr 04.


BURMISTRZ MIASTA ZŁOTOWA

/-/ STANISŁAW WEŁNIAK