Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XXXIX/212/10 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA z dnia 25 maja 2010 r. o zmianie uchwały Nr XXXVI/190/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/212/10

RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA
z dnia 25 maja 2010 r.


o zmianie uchwały Nr XXXVI/190/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła


Na  podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18  ust. 2 pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 220 ust. 1 w związku z art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianą z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 146) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXVI/190/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Gminie Piła § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Piła w wysokości 14.040,00 zł (czternaście tysięcy czterdzieści złotych 00/100) z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miasta Złotów - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2010-05-27 12:16:15
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2010-06-09 08:28:18
Ostatnia zmiana:2010-06-09 08:28:51
Ilość wyświetleń:1499

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij