1) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta Złotowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

2) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonanian budżetu.