Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XXXVI/ 193 /10 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uznania skargi Pana Stanisława Kępińskiego na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną

 UCHWAŁA Nr XXXVI/ 193 /10
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA
z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie uznania skargi Pana Stanisława Kępińskiego na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami: z 2001 r. Dz.U. Nr 49 poz. 509; z 2002 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387; z 2003 r.: Dz.U. Nr 130 poz.1188, Nr 170 poz. 1660; z 2004 r.: Dz.U. Nr 162 poz. 1692; z 2005 r.: Dz.U. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Stanisława Kępińskiego na Burmistrza Miasta Złotowa.


§ 2. Skarga została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Złotowie i uznana za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złotowie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik


Załącznik

do uchwały Nr XXXVI/193 /10

Rady Miejskiej Złotowa

z dnia 26 stycznia 2010 r.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA

w sprawie uznania skargi Pana Stanisława Kępińskiego

na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną


Komisja Rewizyjna działając zgodnie z przepisem § 47 ust. 2 załącznika do uchwały Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 roku Nr 50 poz. 961) i realizując dyspozycję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złotowie wyrażoną w piśmie z dnia 9 grudnia 2009 r., rozpoznała sprawę skargi na Burmistrza Miasta Złotowa, z dnia 23 listopada 2009 r., złożoną w dniu 3 grudnia 2009 r. przez Stanisława Kępińskiego, uznając ją za bezzasadną.
U z a s a d n i e n i e


Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła uchwałę nr 1/2010 w sprawie uznania skargi Pana Stanisława Kępińskiego z dnia 23.11.2009 r. za bezzasadną z następującym uzasadnieniem:

Pan Stanisław Kępiński w piśmie z dnia 23.11.2009 r. zwraca się do Rady Miejskiej Złotowa z wnioskiem o podjęcie przez Radę działań mających na celu zmianę miejscowego planu zagospodarowania w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza.

Jednocześnie w w/w piśmie skarży się na Burmistrza Miasta Złotowa „na sposób załatwiania przez niego wniosków Mandanta i bezprawne postępowanie w przeszłości”. Komisja Rewizyjna nie odnosiła się do ostatniego sformułowania dotyczącego „bezprawnego postępowania” ze względu na wysoki stopień ogólności tego sformułowania i brak skonkretyzowania problemu. W kwestii „wniosków Mandanta” Komisja odnotowuje jeden taki wniosek do Burmistrza z dnia 21.07.2009 r., na który odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk, odmawiając wszczęcia procedur w kierunku zmiany planu zagospodarowania w rejonie i zakresie wskazanym przez Stanisława Kępińskiego.

W ocenie Komisji Rewizyjnej wniosek został przez Burmistrza załatwiony właściwie, dlatego też Komisja uznała skargę Pana Stanisława Kępińskiego za bezzasadną.

Komisja uznała też, że zmiana planu w omawianym obszarze i zakresie burzyłaby porządek ustalony w planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik


Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2010-02-08 15:50:17
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2010-02-08 15:54:04
Ostatnia zmiana:2010-02-08 15:54:25
Ilość wyświetleń:1519

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij