30 maja 2023 roku Pan Adam Pulit Burmistrz Miasta Złotowa przedstawił Radzie Miejskiej w Złotowie raport o stanie Gminy Miasto Złotów za 2022 rok, który zostanie poddany debacie podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Złotowie zaplanowanej na dzień 28 czerwca 2023 r.).

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie:

1. Zbiera podpisy co najmniej 20 osób,
2. Składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie pisemne zgłoszenie do dnia 27 czerwca 2023 r. do godz.: 15:00,
3. Jest obecny na sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 28 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia mieszkańców do debaty będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2023 r. (wtorek) do godziny 15.00 w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 35, II piętro Urzędu Miejskiego w Złotowie, kontakt: 67 263 26 40 wew. 18, e-mail: p.jeske@zlotow.pl).

Formularz zgłoszenia do debaty nad raportem dostępny jest w załącznikach poniżej.