Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXXIV-174-09 - w sprawie wysokości opłaty trargowej

UCHWAŁA NR XXXIV/ 174 /09
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTOWA
z dnia  27 października 2009 roku

 

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 143 poz. 1199; z 2006 r.: Dz.U. Nr 220 poz. 601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008 r.: Dz.U. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463; z 2009 r.: Dz.U. Nr 56 poz. 458) Rada Miejska Złotowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Złotowa:

1)       za zajęcie miejsca oznaczonego o powierzchni 9 m2 na placu targowym w związku z prowadzeniem sprzedaży

23,00 zł

2)       za zajęcie miejsca oznaczonego o powierzchni 3 m2 na placu targowym w związku z prowadzeniem sprzedaży

19,00 zł

3)       za zajęcie miejsca na placu targowym w związku z prowadzeniem sprzedaży obnośnej z koszyka lub z ręki

6,00 zł

4)       za prowadzenie sprzedaży w innych miejscach na placu targowym niż oznaczone:

 

a) do 3 m2 zajętej powierzchni

15,00 zł

b) powyżej 3 m2 do 9 m2 zajętej powierzchni

21,00 zł

5)        za prowadzenie sprzedaży poza wyznaczonymi targowiskami - do 9 m2 zajętej powierzchni

100,00 zł

 

§ 2. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż obnośną z koszyka lub z ręki płodów rolno-spożywczych i runa leśnego na miejscu oznaczonym na placu targowym.

 

§ 3. Inkasentem określa się Urząd Miejski. Inkaso dokonywane jest codziennie.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/62/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
         
mgr Barbara Chorabik

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2009-10-30 12:51:05
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2009-10-30 13:02:32
Ostatnia zmiana:2009-10-30 13:02:40
Ilość wyświetleń:1648
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij